+46 (0)42-4008700

042-4008700

Suoraan postilaatikkoon

100% takuu

Ilmainen rahti

Ilmainen palautus

Testa sig för diabetes

Att testa om man har diabetes är relativt enkelt. Idag kan ett simpelt hemmatest indikera på om det finns anledning till att gå till doktorn eller inte. Testet görs genom ett urinprov och svaret utläses direkt så inget behöver skickas till något laboratorium eller liknande.
Det finns olika sätt att diabetestesta sig, tidigare var man tvungen att gå till doktorn där insulinnivåer mättes. Detta är en mer avancerad form av test och det kräver givetvis avancerad utrustning. Faktum är att många vårdcentraler nu har börjat använda urinstickor istället då de är mycket tillförlitliga.

Hur testar man sig för diabetes?

Quicktest diabetestest är enkelt att utföra, genom att urinera på en speciell teststicka så framträder färger på stickan. Dessa färger jämförs sedan mot en färgkarta och därefter avläses resultatet. För att testet ska vara tillförlitligt är det givetvis viktigt att följa samtliga instruktioner, vid tveksamheter har vi en erfaren Leg. Sjuksköterska som kan svara på diverse frågor.

Diabetes är vanligt och det drabbar fler och fler. orsaken till detta tros vara ändrade matvanor och framför allt att maten och drycken vi konsumerar idag inte är optimal. Allt fler testar sig därför, om sjukdomen bara upptäcks i tid finns det stora möjligheter att sätta in rätt vård och behandling som i sin tur leder till ökad livskvalitet.
Notera att det finns olika typer av diabetes, typ 1 och typ 2. Genom att testa sig med vårt diabetestest kan båda former av diabetes upptäckas.
Diabetes är alltså en vanlig sjukdom som ger förhöjda nivåer av blodsocker (glukos). Det tillståndet kallas för hyperglykemi (högt blodsocker). Hyperglykemi beror på/av reducerade/minskade insulinnivåer eller verkan av insulinet. Insulin är ett hormon som skapas i bukspottkörteln och den viktigaste uppgiften är att styra blodsockernivån.
Det finns två typer av diabetes: Typ 1 och Typ 2. Vid typ 1 (insulinberoende) finns det ingen insulinproduktion alls. Vid typ 2 är insulinproduktionen minskad eller insulinet inte tillräckligt bra.
När blodsockernivåerna stiger överbelastas njurarna, detta leder till att glukos finns i urinen. Därför kan mätning med diabetestest av glukos i urinen användas som ett verktyg för att diagnostisera diabetes.
Människor som har diabetes har en större risk att utveckla komplikationer som tex. retinopati (näthinnesjukdom), blindhet, njurskador, nervskador och cirkulatoriska problem som kan leda till hjärtsjukdomar och stroke. Därför är det viktigt att tidigt söka en läkare vid positivt resultat för att förebygga dessa komplikatione

Ett diabetestest kan du beställa här, testet levereras omgående och är framme redan nästa vardag! Lycka till!